پرتال اطلاع رسانی دانشگاه آزاد اسلامی مرکز سرعین

Get Adobe Flash player

 

نام و نام خانوادگي

پرویز نوائی

داخلي اداري

159

سمت

امور نقلیه

پست الكترونيك

 

ميزان تحصيلات

دانشجوی کارشناسی

 

 

توضيحات

مسئول امور تدارکات / مسئول تربیت بدنی