پرتال اطلاع رسانی دانشگاه آزاد اسلامی مرکز سرعین

Get Adobe Flash player

روابط عمومی مرکز سرعین از برگزاری جلسه شورای تخصصی برنامه ریزی استان در این مرکز دانشگاهی خبر داد.

این جلسه که با حضور بهنام آزادی-رئیس دبیر خانه هیات امنای استان-محمد روحی-معاونت برنامه ریزی و دانش بنیان واحد اردبیل و روسای واحد مشکین و سرعین و همچنین دبیر شورا و کارشناسان مربوطه واحد ها و مرکز سرعین برگزار شد.                                                                                                           

در این جلسه ضمن خیر مقدمگویی ریاست مرکز سرعین، دکتر آزادی به برنامه ها وسیاست کلان دانشگاه آزاد اشاره کرد و گفت رویکرد فعلی این دانشگاه توجه به تولیدات و راه اندازی شرکت های دانش بنیان است که باید همه ما سرلوحه کار خود قرار داد.سپس دکتر روحی مطالبی در خصوص آمار و اطلاعات واحد ها و مراکز استان اشاره و گفت باید همه توجه خاص به مسایل برنامه ریزی دانشگاه و تنظیم دقیق آمارداشته باشیم.در ادامه جلسه کارشناسان واحد ها و مراکز به بررسی  تعدیل و بازنگری اهداف کمی برنامه راهبردی ششم مربوط به واحد خود پرداختند.                                                                          

لازم به ذکر است طی مراسم رای گیری دکتر محمد روحی به عنوان رئیس شورای برنامه ریزی دانشگاه آزاد اسلامی استان انتخاب و از زحمات یک ساله دکتر دادفر تقدیرشد