پرتال اطلاع رسانی دانشگاه آزاد اسلامی مرکز سرعین

Get Adobe Flash player

امتحانات لغو شده روزهاي 20و 21و 22 بترتيب در روزهاي 2 و 3 و 4 بهمن برگزار خواهد شد

با عنایت به اطلاعیه های قبلی، از فارغ التحصیلانی که احتمالا از مرکز بستانکار می باشند خواهشمند است جهت بررسی مالی و تسویه حساب و دریافت بستانکاری به امور مالی - آقای رحیم نجف زاده - مراجعه نمایند.

 پرداخت شهریه دانشگاه تنها از طریق سایت دانشگاه مقدور است

 غيبت بيش از سه جلسه موجب حذف درس از طرف آموزش خواهد شد