•  155
    پروژه های گروه معماری در نیمسال تابستان 97-98
    پروژه های گروه معماری در نیمسال تابستان 97-98

    دکتر آرمین جلال زاده: (درس طراحی فنی ساختمان: طراحی سالن تئاتر شهر بهمراه پلان معماری سایت پلان و پرسپکتیو داخلی و خارجی و نما و برش) .....(درس طراحی جبرانی: نقشه های فاز یک شامل پلان و نما و برش و شیب بندی یک ساختمان مسکونی)                           مهندس حسین اسدی: (درس روستا: بررسی و شناخت روستا از نظر مسائل فرهنگی، عقیدتی، اقلیمی و اجتماعی موثر در شکل گیری روستا)