•  52
    درس آشنایی با قرائت و روخوانی قرآن کریم
    درس آشنایی با قرائت و روخوانی قرآن کریم

    دانشجویان علاقمند به استفاده بسته آموزشی درس آشنایی با قرآن میتوانند وارد سایت اصلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال شده و با ورود به بخش آموزش مجازی به صورت آفلاین از دروس ارائه شده بهره مند گردند.