•  648
    معاونت آموزشی
    حضور در کلاس ها

    با عنایت به نزدیکی زمان امتحانات نیمسال اول 98-99 حضور کلیه دانشجویان در کلاس های دروس عمومی الزامیست. معاونت آموزشی