•  654
  لیست پروژه های دکتر آرمین جلال زاده و مهندس اسدی برای نیمسال اول 98-99 معماری
  لیست پروژه های دکتر آرمین جلال زاده و مهندس اسدی برای نیمسال اول 98-99 معماری

  دکتر ارمین جلال زاده:

  تمرینهای معماری 2:طراحی و ماکت سالن آمفی تاتربه همراه نقشه  ها و سایت پلان و پوستر 50*70

  طراحی 4:

  طراحی و ماکت موزه هنرهای معاصر به همراه نقشه ها و سایت پلان و پوستر 50* 7

  طراحی3:

  طراحی و ماکت مجتمع ورزشی در محیط باز به همراه نقشه ها و سایت پلان و پوستر 50*70

  متره و براورد:

  ارائه احجام کار یک ساختمان مسکونی- انتخاب نقشه به دلخواه

  طراحی فنی ساختمان: طراحی و ماکت هتل آموزشی با مستندات لازم و پوستر 50*70

  مهندس اسدی: درک و بیان معماری یک: 3 عدد پرسپکتیو دید پرنده و ناظر به همراه ماکت طرح ترسیمی

  طراحی2: طراحی و ماکت سینما به همراه تجزیه و تحلیل کامل و مستندات لازم