•  131
     1398/03/26 اعلام تقویم آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی مرکز سرعین
    برنامه‌ی انتخاب واحد اینترنتی دوره‌ی تابستانی سالتحصیلی 98-1397 از سوی معاونت دانشگاه آزاد اسلامی مرکز سرعین، برنامه‌ی انتخاب واحد اینترنتی دوره‌ی تابستانی سالتحصیلی 98-1397 این مرکزدانشگاهی اعلام شد.

    از سوی معاونت دانشگاه آزاد اسلامی مرکز سرعین برنامه انتخاب واحد اینترنتی دوره تابستانی سال تحصیلی 98-1397 این مرکز دانشگاه اعلام شد ضرورت دارد دانشجویان در بازه زمانی اعلام شده نسبت به انتخاب واحد اینترنتی اقدام و در کلاسها حضور یابند