•  241
     1398/02/31 مراسم تکریم و معارفه معاون آموزشی مرکز سرعین
    مراسم تکریم و معارفه معاون آموزشی مرکز سرعین

    در این مراسم که با حضور معاون محترم آموزشی و تحصیلات تکمیلی واحد اردبیل جناب آقای دکتر بهاری برگزار شد از زحمات آقای مهدی فضلی تقدیر و جناب آقای دکتر علی باقری وکیل آبادی به عنوان معاون آموزشی جدید این مرکز معارفه گردید.