•  89
   1400/10/05 پذیرش بدون آزمون دانشجو برای نیمسال دوم 1400
  دانشگاه آزاد اسلامی سرعین برای نیمسال دوم 1400بدون آزمون دانشجو پذیرش می کند.

  دانشگاه آزاد اسلامی شهر توریستی و زیبای سرعین برای نیمسال دوم 1400 در رشته های پرطرفدار و کاربردی بدون آزمون دانشجو پذیرش می کند.

  جزئیات در تصویر وجود دارد.

  مشاوره و ثبت نام:

  04532220574-04532221257-04532221253

  09144516076-09143586057

تازه ترین اخبار