•  170
   1400/05/21 ثبت نام بدون آزمون دانشگاه آزاد اسلامی مرکز سرعین
  ثبت نام بدون آزمون دانشگاه آزاد اسلامی مرکز سرعین برای مهرماه 1400 در رشته های پرطرفدار شروع شده و ادامه دارد.

  ثبت نام بدون آزمون دانشگاه آزاد اسلامی مرکز سرعین برای مهرماه 1400 در رشته های پرطرفدار شروع شده و ادامه دارد.
  مشاوره و ثبت نام تلفنی:

  04532220574

  04532221253

  09144516076

  جزئیات کامل در تصویر خبر وجود دارد.

تازه ترین اخبار