•  354
     1400/03/29 جلسه ریاست محترم با معاون و مدیران گروههای آموزشی مرکز سرعین
    جلسه رياست محترم دانشگاه آزاد اسلامي مركز سرعين در خصوص هماهنگي و نحوه برگزاري امتحانات نيمسال دوم و پايان ترم و ثبت نام ترم تابستاني با معاون آموزشي جناب دكتر جهانبخش و مديران گروه برگزار گرديد. در اين جلسه دكتر ميرزايي رياست دانشگاه بر ايمني و حفظ سلامت دانشجويان و برگزاري امتحانات با رعايت و اجراي كليه پروتكل هاي بهداشتي بر اساس مصوبات ستاد ملي كرونا در زمان برگزاري امتحانات تاكيد كردند و ابراز داشتند سلامت دانشجويان اولويت اول سياست دانشگاه در برگزاري امتحانات است وي همچنين برنامه ريزي لازم جهت ثبت نام در ترم تابستان و پذيرش دانشجويان ميهمان نيز تاكيد داشتند.

    ذذ

تازه ترین اخبار