•  340
   1400/03/17 برگزاری رویداد استارتاپی گردشگری خلاق با محوریت آبهای گرم معدنی در دانشگاه آزاد اسلامی مرکز سرعین
  رویداد استارتاپی گردشگری خلاق با محوریت آبهای گرم معدنی در تاریخ های 2 تا 4 تیرماه در دانشگاه آزاد اسلامی مرکز سرعین برگزار می شود.

  رویداد استارتاپی گردشگری خلاق با محوریت آبهای گرم معدنی در تاریخ های 2 تا 4 تیرماه در دانشگاه آزاد اسلامی مرکز سرعین برگزار می شود. این رویداد منطبق با پتانسیل های گردشگری شهر سرعین می باشد و با همکاری مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل و مرکز سرعین برگزار می شود. ادارات، شرکت ها و سازمانهای مختلفی حامی این رویداد مهم و بزرگ هستند.


   

   

   

تازه ترین اخبار