•  549
     1399/11/04 دیدار سرپرست (جدید) دانشگاه آزاد اسلامی سرعین با امام جمعه و فرماندار شهرستان سرعین
    دکتر میرزائی با امام جمعه و فرماندار شهرستان سرعین بصورت جداگانه دیدار کرد

    در این دیدار دکتر میرزائی ضمن گزارش مختصر از فعالیت های آموزشی، فرهنگی و برنامه های دانش بنیان و مراکز رشد دانشگاه، از حمایت های امام جمعه و فرماندار محترم شهرستان تقدیر و خواستار تشکیل اتاق فکر به مرکزیت دانشگاه جهت استفاده از نخبکان بومی  برای توسعه دانشگاه  و شهرستان در زمینه های مختلف گردید. سپس امام جمعه و فرماندار شهرستان  نسبت به نقش دانشگاه در جامعه و استفاده بهینه از امکانات دانشگاه آزاد اسلامی جهت توسعه شهرستان مطالبی ایراد و نسبت به هماهنگی و همکاری بیش از پیش  با ارکان ها و نهاد های دیگر که در شهرستان فعالیت می کنند بخصوص در امر گردشکری تاکید کردند.

تازه ترین اخبار