•  573
     1399/10/30 دیدار جمعی از دانشگاهیان استان با سرپرست جدید دانشگاه آزاد اسلامی سرعین
    رئیس و اعضای کانون دانشگاهیان انقلاب اسلامی استان با دکتر میرزائی دیدار کردند

    در این دیدار و نشست صمیمی عباس میرزائی -سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی سرعین- ضمن خیر مقدمگویی در خصوص نقش دانشگاه در جامعه مطالبی را ارائه کرد سپس دکتر گنجی -رئیس کانون دانشگاهیان- ضمن تبریک  انتصاب دکتر میرزائی بعنوان سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی سرعین، در خصوص مسائل روزدانشگاهی و جامعه پرداخت و سپس هر کدام از اساتید نکته و نظرات خود را در مورد مباحث دانشگاه و جامعه ارائه کردند و در پایان دکتر میرزائی با اظهار امیدواری اعلام نمودند که مباحث و مسایل اشاره شده حتما سرلوحه و جز سیاست های اجرای برای توسعه دانشگاه خواهد شد.

تازه ترین اخبار