•  648
     1398/07/24 مراسم افتتاحیه دوره های آموزشی کوتاه مدت هتلداری و گردشگری در دانشگاه آزاد اسلامی مرکز سرعین برگزار گردید
    در این مراسم که با حضور مسئولین شهرستانی برگزار شد پس از خیرمقدمگویی دکتر معصومی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی مرکز سرعین به مهمانان،دکتر رسولی ریاست دانشگاه آزاد اسلامی استان بر عزم جدی دانشگاه آزاد اسلامی استان در کمک به توسعه صنعت گردشگری شهرستان سرعین با همراهی مسئولین شهرستان سرعین و بخش خصوصی به ویژه جامعه صنفی تاسیسات اقامتی استان تاکید و اضافه نمود با هدف ارتقاء توامندی های نیروی انسانی شاغل در بخش گردشگری و هتلداری دوره های کوتاه مدت این صنعت در دانشگاه آزاد اسلامی مرکز سرعینبه عنوان مقدمه ایجاد هتل اسکول در استان دستور کار قرار گرفته است.

    در این مراسم که با حضور مسئولین شهرستانی برگزار شد پس از خیرمقدمگویی دکتر معصومی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی مرکز سرعین به مهمانان،دکتر رسولی ریاست دانشگاه آزاد اسلامی استان بر عزم جدی دانشگاه آزاد اسلامی استان در کمک به توسعه صنعت گردشگری شهرستان سرعین با همراهی مسئولین شهرستان سرعین و بخش خصوصی به ویژه جامعه صنفی تاسیسات اقامتی استان تاکید و اضافه نمود با هدف ارتقاء توامندی های نیروی انسانی شاغل در بخش گردشگری و هتلداری دوره های کوتاه مدت این صنعت در دانشگاه آزاد اسلامی مرکز سرعینبه عنوان مقدمه ایجاد هتل اسکول در استان دستور کار قرار گرفته است.

    سپس حسن پور فرماندار شهرستان سرعین با اشاره به ضرورت آموزش نیروهای انسانی در هتل ها و مراکز اقامتی از برنامه های دانشگاه آزاد اسلامی تقدیر و برای کمک به راه اندازی دوره ها اعلام آمادگی نمود.

    در ادامه جعفر بذری-مدیر عامل جامعه صنفی تاسیسات اقامتی استان،اکبر مینایی-رئیس شورای اسلامی شهر سرعین- و رضا آستانی رئیس هیات مدیره جامعه صنفی آبدرمانیهای استان هر کدام در سخنان جداگانه ای ضمن تقدیر از تلاش های دانشگاه آزاد اسلامی بر ضرورت برگزاری دوره ها آموزشی و ارتقاء سطح توامندیهای شاغلان در صنعت گردشگری تاکید و آمادگی خود را برای همکاری اعلام کردند.