تماس با دانشگاه

 

 

 

 

آدرس پستی: سرعین- میدان سبلان ,خیابان دانشگاه, دانشگاه آزاد اسلامی مرکز سرعین     کدپستی 36113-56291

تلفن های ضروری